Kaffe prosesslinjer - Kaffefabrikker

I tillegg til kaffe brennemaskiner og kverner, leverer Probat komplette kaffefabrikker, som inkluderer siloer, transportutstyr, vaske/rense utstyr for grønn-, brent- og malt kaffe. Probat leverer også kontrollstyring til komplette fabrikker.

px 120

Probat brennemaskin Px 120

Probat produserer brennemaskiner med kapasitet på opp til 4-5000 kg grønn kaffe/time. Alle brennemaskinene er såkalte «batch roasters». Kaffekverner er utviklet for ulike typer av ønsket malegrad på kaffen, fra grov malt til veldig fin espresso kaffe. Kvernene har, avhengig av type, kapasitet på alt mellom 50-5000 kilo/time. Kvernene kan utstyres med automatisk resept kontrollert «gap adjustment» som automatisk finner de riktige parameterne.

Probat UW kvern

Kontakt »

KONTAKT

NYHET