Pakkelinjer

Bosch Bar Line – Pakkelinjer

Syntegon Bar Line -Pakkelinjer

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi nå, oftere og oftere, komplette pakkelinjer/Turn Key løsninger til våre kunder. Vi tar da ansvar for hele produksjons- og/eller pakkelinjen. Vi tilbyr prosessutstyr, vertikale posemaskiner, horisontale flowpack maskiner, pick- and place roboter, kartoneringsmaskiner, top-loadere og side-loadere.  Avhengig av produkt, leverer vi skruedoserere, mulithodevekter, linjærvekter, volum- og telledosering til vertikale posepakkere. Til flowpack maskiner leverer vi bufferløsninger, innmating og grupperingsutstyr mellom prosessutstyr og selve pakkemaskinen.

Vi tilbyr også linjer for pakking av sekker og ”big-bags” og palletering av disse. Vi kan integrere kvalitetskontroll av det pakkede produktet, som kontrollvekt, X-ray og metalldeteksjon.

Vi kan også integrere maskiner og utstyr fra tredjepart i våre pakkelinjer. I disse tilfeller, står våre partnere ansvarlige for hele prosessen og integreringen i linjen.

Bosch VFFS - pakkelinjer

Syntegon VFFS - pakkelinjer

Koordinering av prosjektet

Ved investering i en komplett pakkelinje, er grensesnittet mellom hver enkelt maskin, koordinering av tidsplanen, testkjøring, levering, montering og oppstart av linjen veldig viktig. Maskinprodusenten tar ansvar for hele denne prosessen, og kunder har kun én kontakt for hele linjen, uavhengig av hvor mange maskiner som er integrert. Også fra tredje parts leverandører. Dette minsker kundens ressursbehov under hele prosessen, optimerer og koordinerer produksjonen og leveringen av alle maskinene, og forenkler installasjonen og igangkjøring av hele linjen.

Testing på fabrikk, FAT(factory acceptance test)

Maskiner som er ferdig produsert, kan testes på fabrikken, med kunder til stede. En slik prøvekjøring før leveranse, sikrer rask installasjon og oppstart av maskinen, da man her går gjennom og tester alle deler og formater som er bestilt, og kontrollerer at alt er som beskrevet i kjøpskontrakten. Det utføres også CE-merking av alle maskiner.

Pakkemaskinene/linjenes brukervennlighet

Alle maskiner i pakkelinjene levert av Syntegon Packaging, har helt like styrepanel(touch screen) Dette forenkler jobben til operatørene, da de enkelt kan håndtere flere ulike maskiner i linjen. Maskinene i linjen kan også kobles til samme nettverk, slik at all produksjonsinfo automatisk kan overføres til en sentral database.

Pakkelinjens CE-merking

Maskinleverandørene utfører CE-merking på enkeltstående maskiner og på hele pakkelinjer. Helhetsansvaret ligger hos én leverandør.

Pakkelinjenes service og vedlikehold

Våre samarbeidspartnere tilbyr omfattende vedlikeholdsplaner og servicekontrakter. Sammen med våre kunder, skreddersyr vi avtaler som passer best til hvert enkelt behov. Det kan inneholde et servicebesøk hvert år, kontroll av reservedeler og lagerbeholdning, opplæring og eventuelt modernisering av pakkelinjen. Ved service og vedlikeholds besøk, deltar også Kafeko’s egne lokale service-teknikere.

Produksjon

Hovedmålet med en pakkelinje, er at produksjonsnivået skal være så høyt som mulig. Alle våre maskiner, er markedsledere og av høy kvalitet, som sikrer høyt OEE-nivå, lavt svinn, høy produksjonskvalitet, samt trygg og operatørvennlig bruk av produksjonslinjen.

Kontakt »

KONTAKT

NYHET